Portretten

  • ‘Soms is m’n uitkering te weinig,’ zegt Ellen Bakker (52). ‘Ik heb €880,- bijstand per maand, plus huur- en zorgtoeslag.  Vooral in maanden waarin ik veel jaarlijkse rekeningen moet betalen, moet ik de eindjes aan elkaar knopen.’ Ze  heeft maximaal €200,- per maand te besteden aan eten, kleding, reparaties, enz. Ellen is geboren met een […]

  • Gabbi Wierenga (54) is de vrouw achter Stichting Vesta in den Bosch, die opvang biedt aan gevluchte vrouwen met hun kinderen, de meesten uitgeprocedeerd. Gabbi onderhoudt hen, voert procedures, zorgt voor medische hulp als dat nodig is en voelt zich rijk met ‘haar’ gemeenschap. Daarnaast staat ze nog veel voormalige bewoners van Vesta bij, met […]

  • Oud-zakenman Armando Ackermans (47) krijgt sinds drie jaar eten van de voedselbank. Hij zet zich in de Ggz actief in voor (ex-)daklozen en cliënten uit de verslavingszorg. ‘Ik ben ervaringscoach bij De Achterkant, samenwerkingsverband van cliëntenraden in Utrecht. Ook kook ik thuis voor mensen die het wat minder hebben. Daarvoor krijg ik extra eten mee […]

  • Ton

    Ton (54) zegt ‘supergelukkig’ te zijn. ‘Ik ben er weer helemaal uitgekomen. Ik ben clean, heb werk en ben uit de armoede.’ Ton wil vanaf het begin vertellen wat misging en hoe hij er bovenop is gekomen. ‘Ik heb vijftien jaar bij m’n vader in de Rotterdamse haven gewerkt. Ik controleerde vrachten ertsen op schepen […]

  • José Schaap (51) en haar man hebben schulden en betalingsachterstanden. Korte tijd leefden ze van €80 per maand, nu is dat €240 per maand. ‘We hebben loonbeslag,’ zegt José. ‘Onze vaste lasten worden betaald, maar verder hebben we nergens recht op. Geen huursubsidie, geen kwijtschelding. De overheid gaat niet uit van besteedbaar inkomen – dat […]