Wie zijn de mensen achter de Nederlandse armoedecijfers, wat is hun verhaal? Qracht 500 geeft mensen in armoede een gezicht en een stem.
cover qracht500
De armoede in Nederland groeit. Niet alleen veel uitkeringsgerechtigden, daklozen, chronisch zieken en mensen met een beperking moeten rondkomen van weinig of geen geld. Ook steeds meer werklozen, ondernemers, agrariërs, zelfstandigen en woningbezitters zien hun welstand verdampen. Armoede kan iedereen overkomen. In de beeldvorming is armoede vaak je eigen schuld en maken uitkeringsgerechtigden misbruik van voorzieningen. Zij houden gemakzuchtig hun hand op bij hardwerkend Nederland in plaats van de handen uit de mouwen te steken. Maar is dat zo?
Qracht 500 vraagt het mensen in armoede zelf. Hoe kwamen zij in armoede terecht, wat doen ze om uit de armoede te komen en wat zijn de voornaamste problemen die zij op hun pad vinden? Op de site www.qracht500.nl, sinds juni 2013 online, staan de eerste ruim 130 portretten. Zij hebben verschillende achtergronden en wonen verspreid over het hele land. Een eerste waarneming is dat de vele mensen die hun baan, inkomen, huis en soms ook hun relatie verloren, zelden hun veerkracht verliezen. Zij hebben schulden en gezondheidsproblemen, maar wisselen zorgen af met humor. Ze willen meedoen, een baan of vrijwilligerswerk, een ‘normaal leven’. Een enkeling gooit de kont tegen de krib en is niet van plan in beweging te komen.

Het (eenmalig) magazine is 20 februari 2014 onder dezelfde naam verschenen, de dag dat de Participatiewet is aangenomen in de Tweede Kamer. Naast portretten bevat Qracht 500 achtergrondartikelen, opinie, fotoreportages, bezuinigingstips en meer. Qracht 500 is o.a. bedoeld voor beslissers van Nederland. Geïnterviewden en donateurs krijgen een exemplaar toegestuurd. Losse nummers zijn sinds 21 febr voor €6,50 te koop bij de AKO, Bruna, Albert Heijn, Atheneum Amsterdam, Primera, Pampus en The Readshop maar ook via deze website. Vul dan het formulier linksonder in. Er komt ook een foto-expositie, een politiek debat tussen geportretteerden uit Qracht 500, bestuurders en beleidsmakers en misschien een tv-productie.
qrachtstapel
Qracht 500 heeft over bijval, sympathie, samenwerking en steun van heel veel mensen, organisaties, gemeenten en media niet te klagen. Voor de financiering van het in eigen beheer uit te geven magazine boorden we verschillende bronnen aan. In juni 2013 won maker Annemiek Onstenk met Qracht 500 de crowdfundingpitch van journalistenvakbond NVJ, een prijs van €3000,-. Via deze site wierven we donateurs en sponsors. Onstenk schreef daarnaast een aantal fondsen en gemeenten aan voor een financiële bijdrage en voerde najaar 2013 met succes een crowdfundingcampagne op Voordekunst.nl. Het geld dat daar binnenkwam wordt uitgegeven aan vormgeving en druk. De bedrijven die dat uitvoeren, werken tegen een 70% tarief, zoals de bijstand voor alleenstaanden 70% van het minimumloon is. Fondsen, gemeente Amsterdam en adverteerders dragen, ten slotte, bij aan distributie en verzending van magazine Qracht 500.

Het eerste exemplaar van Qracht 500 magazine is op 20 februari 2014 gepresenteerd op de gemeentelijke armoedeconferentie OmArmsterdam onder het motto Participatie takes two.